گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

 

(( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقیقی ))


کلیه اشخاص حقیقی بنا به درخواست و نیاز خود میتوانند تا 70% ارزش املاک خود تسهیلات دریافت نمایند. (ویا با ضامن معتبر) که بنا به نوع شغل و در خواست میتواند بازپرداخت به صورت رأسی یا فروش اقساطی باشد.

 


 

مدارک مورد نیاز اشخاصی که با اسناد مالکیت درخواست وام میدهند :

1-ارائه اسناد مالکیت مسکونی همراه با پایانکار شهرداری. (البته تا مبلغ یکصد میلیون ريال داشتن ضامن کافیست ) ملک مورد ترهین، می‌باید بری از هر گونه بدهی به هر شخص حقیقی و یا حقوقی و یا دوایر دولتی باشد.

2-مدارک شناسائی :
الف )کارت ملی      ب)شناسنامه      پ)اسناد و مدارک شغلی

شرایط :
1-نداشتن چک برگشتی.
2-نداشتن اقساط معو قه ای که از سوی بانک اجرائیه صادر شده باشد.
3-داشتن یکنفر ضامن ( در صورتی که وام گیرنده خودش دسته چک نداشته باشد)

 


 

مدارک افرادی که با ضامن درخواست وام میدهند :

1-ارائه مدارک شغلی

پرینت حسابهای جاری،

نمونه های فاکتورهای خرید و فروش قبلی

کارت ملی وشناسنامه

 


2-تا مبلغ 3 میلیون تومان 1 نفر ضامن - تا 6میلیون تومان 2نفر ضامن - تا 10 میلیون تومان 3 نفر ضامن .
3-مدارک ضامنین کپی شناسنامه به همراه کارت ملی به همراه مدارک شغلی و هر کدام از ضامنین یک فقره چک .
برای ضامنین کارمند فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی و مدارک شناسائی شخصی الزامیست.

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1340191
Visitors online: 11