گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

(( مدارک مورد نیاز برای شرکتها و اشخاص حقوقی )) 

مدارک شناسائی شرکت :

_ درخواست کتبی همراه با آدرس و تلفنهای مربوطه.
_افتتاح حساب جاری در یکی از شعب موسسات وبانکها (که ازسوی مشاور شما متعاقباً اعلام میشود) .
_اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت شرکتها ،آگهی تآسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی .
_شناسنامه وکارت ملی مدیران ولیست سهامداران.
_مدارک ملکی محل فعالیت ودفتر مرکزی(سند یا اجاره نامه).
_گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (شماره اقتصادی جدید).

 


 

>مجوزهای شرکت :

_ جوار تآسیس ، پروانه بهره برداری ،پروانه ساخت ،کارت بازرگانی برای شرکتهای بازرگانی .
_گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه برای پیمانکاران.

 


 

مدارک مالی :

_ صورتهای مالی شرکت در دوساله اخیر وآخرین تراز آزمایشی در سه ماهه اخیر.
_گزارش حسابرسی همراه با یادداشتهای پیوست.
_قراردادهای انجام شده و در دست انجام (بطورنمونه).
_فاکتورهای خرید و فروش (بطور نمونه).
_پرینت حسابهای جاری شرکت (یا مدیران) در بانکها(چند ماه اخیر).
_معرفی وثیقه ملکی (مسکونی ، تجاری ، اداری ویا محل اجرای طرح ).

 


 

نوشتن ویا در دست داشتن طرح (توسعه ، خرید مواد اولیه ، سرمایه در گردش )

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1340211
Visitors online: 16