گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

(( تأمین سرمایه جهت تعمیرات ساختمان ))

 


 

جهت تعمیرات ساختمان

الف ) سند شش دانگ با کاربری مسکونی - ملکی یا آستانه و یا موقوفه بودن اسناد تفاوتی ندارد
ب ) پایانکار مسکونی (مدت ساخت ساختمان مهم نمیباشد)
پ ) کپی مدارک شناسایی – کارت ملی و شناسنامه
ت) مجوزات شغلی

تسهیلات جهت تعمیرات ساختمان از یکصد میلیون ريال تا پانصد میلیون ريال با نرخ سود بانکی سالانه 24% قابل اخذ میباشد.

باز پرداخت تسهیلات جهت تعمیرات ساختمان به صورت اقساطی از 24 ماهه تا 60 ماهه بنا به درخواست دریافت کننده تسهیلات قابل اخذ میباشد.

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1340190
Visitors online: 10