گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

اکثر کارخانه جات میتوانند جهت خرید مواد اولیه خود تسهیلات دریافت نمایند. 

جهت خرید مواد اولیه کارخانه جات نیاز به مدارک زیر میباشد :

1- پروانه تأسیس و مدارک ثبتی (اداره ثبت شرکت ها و اداره صنایع)
2- فاکتور خریدهای قبلی
3- گردش سه ماه آخر حسابهای شرکت
4- پیش فاکتور خرید کنونی
5- وثیقه جهت ترهین (فقط آپارتمان و یا منزل مسکونی به همراه پایانکار ساختمان)
6- شناسنامه و کارت ملی مدیر و یا مدیران صاحب امضاء

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1340189
Visitors online: 9