گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

جهت سرمایه در گردش کارگاه ها و کارخانه ها میشود تسهیلات با نرخ 24 % سالانه اخذ نمود.

 


 

مدارک مورد نیاز اشخاصی که با اسناد مالکیت درخواست سرمایه در گردش میدهند :

1- ارائه اسناد مالکیت مسکونی به همراه با ،پایانکار شهرداری. (البته تا مبلغ یکصد میلیون ريال داشتن ضامن کافیست )
ملک مورد ترهین ، میبایست بری از هر گونه بدهی به هر شخص حقیقی و یا حقوقی و یا دوایر دولتی باشد.
2- مدارک شناسائی :


الف) کارت ملی
ب) شناسنامه
پ) اسناد و مدارک شغلی

شرایط :

1- نداشتن چک برگشتی
2- نداشتن اقساط معو قه ای که از سوی بانک اجرائیه صادر شده باشد
3- نداشتن چک برگشتی
4- داشتن یکنفر ضامن (در صورتی که وام گیرنده خودش دسته چک نداشته باشد)

 


 

مدارک افرادی که با ضامن درخواست سرمایه درگردش میدهند :

1- ارائه مدارک شغلی
2- تا مبلغ 3 میلیون تومان 1 نفر ضامن - تا 6میلیون تومان 2نفر ضامن - تا 10 میلیون تومان 3 نفر ضامن .
3- مدارک ضامنین کپی شناسنامه به همراه کارت ملی به همراه مدارک شغلی و هر کدام از ضامنین یک فقره چک .
برای ضامنین کارمند فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی و مدارک شناسائی شخصی الزامیست.

Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1340194
Visitors online: 14