گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

اعتبار اسنادی ریفاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده فی مابین دو بانک یا مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement) اعطا می گردد.
از طریق این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) د ر زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت می گردد سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشنده توسط بانک کارگزار ( Financier) را یکسال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده وبازپرداخت مینماید.
کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی وتجاری جهت واردات کالا ، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی و خدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند.

 


 

اشخاص مجاز

اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از تولیدی وتجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال ، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو ومواد داروئی ، خودرسازان وقطعه سازان

 


 

کالاهای مجاز

کالا، مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات قابل ورود به کشور که استفاده از تسهیلات فوق برای آنها منع قانونی ندارد.

 


 

سقف تسهیلات

حداکثرتسهیلات ریفاینانس معادل80% مبلغ پروفرم/ قراردادتجاری منعقده می باشد.

 


 

روش پرداخت

الف- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام گشایش
ب- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام معامله اسناد.
ج- (80% هشتاد درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام بازپرداخت اقساط در سررسیدهای پرداخت ارز به کارگزار . این درصد ها برحسب اعتبار مشتری متغیر خواهد بود.

 


 

نرخ سود تسهیلات

سود تسهیلات براساس نرخ Libor ویا Euribor شش ماهه به اضافه حاشیه سودی که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات تعیین میشود ، محاسبه می گردد.

 


 

مدت تسهیلات

1) سررسید هر اعتبار اسنادی تحت قرارداد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوطه می باشد.
2) دوره باز پرداخت تسهیلات: یک سال پس از پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشنده / معامله اسناد

 


 

وثایق

1) اموال غیر منقول
2) سفته / برات
3) برگ سپرده
4) اوراق سهام شرکت
5) اوراق بهادار دولتی

 


 

جریمه تاخیر

جریمه دیرکرد معادل نیم درصد مازاد بر حاشیه سود به علاوه نرخ (LIBOR/EURIBOR) نرخ تسهیلات می باشد.

 


 

مراحل اعطای تسهیلات ریفاینانس

1) مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارایه تقاضانامه استفاده از تسهیلات.
2) صدور مصوبه اعتباری توسط بانکهای دولتی (شعبه، مدیریت امور شعب، اداره کل اعتبارات و هیأت مدیره بانک عامل) براساس حدود اختیارات تفویضی.
3) انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه اعتباری ، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه
4) تخصیص خط اعتباری از محل قراردادهای منعقده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اداره کل عملیات ارزی و یا اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل خارجه از محل قراردادهای منعقده بانک عامل .
5) ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرداخت به میزان 10 درصد اصل و فرع اعتبار اسنادی توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
6) صدور گواهی ثبت آماری توسط اداره کل عملیات ارزی بانک عامل پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی.
7) ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور Letter Of Inclusion برای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صدور LOI دارند.
8) تأمین 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.
9) تأمین 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در سررسید پرداخت وجه به کارگزار.

 

 

 

نویسنده :مهندس پژمان

ارتباط با نویسنده


Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1303794
Visitors online: 22