گفتگوی آنلاین

نام خود را وارد کنید:
شروع چت !
ارسال

 


فرمت نسبی و تقریبی قیمت گذاری املاک برای پرداخت تسهیلات


متاسفانه قریب به اتفاق اشخاصی که در خواست تسهیلات میدهند و یا به گونه ای به دنبال اخذ  تسهیلات  به استخدام اشخاص دیگر متوسل میشوند بر این باورند که شاید بتوانند به اندازه ارزش ملک خود در بازار ، تسهیلات دریافت نمایند ، این در صورتی است که تقریبا همگان میدانند اخذ تسهیلات یک روند اداری و دارای یک سری شاخصهای بخصوص قیمت گذاری است.

به طور مثال اگر شما دارای یک ملک  تجاری مسکونی هستید ، امتیازات بخش تجاری شما در قیمت گذاری محاسبه نمیگردد ، و تنها بخش مسکونی شما محاسبه میشود و اگر هر نوع امتیازات دیگرمانند انشعابات مختلف ویا پروانه برای اضافه بنا و یا هر گونه امتیاز دیگری را برای ملکتان اخذ نموده اید در کارشناسی تغییری ایجاد نمیکند.

شما اگر دارای یک ملک تجاری هستید امتیازات تجاری شما در بیشترکارشناسی ها محاسبه نمیشود و فقط ارزش زمین و ساختمان شما محاسبه میگردد.

اگر دارای یک هتل آپارتمان هستید که پایانکار آن تجاری باشد قیمت گذاری آن به مراتب کمتر از هتل آپارتمانی است که پایانکار آن مسکونی باشد (در واقع بسیاری از هتل آپارتمانها داری کاربری اقامت موقت میباشد) که در این صورت آن ملک میتواند بسته به نظر کارشناش بعنوان ساختمان مسکونی محاسبه گردد.

 

البته شایان ذکراست هر موسسه و بانک قوانین مربوط به خود را دارد

 

با توجه به این مطالب و دانسته ها مراقب افراد سود جو و فرصت طلب باشید.

 

 

 

نویسنده :مهندس پژمان

ارتباط با نویسنده


Website Design Copyright © 2012-2014, WebRaya Web Design. All Rights Reserved.
Visits: 1303774
Visitors online: 10